X
OPRAVDU CHCETE ODEJÍT?
Máte jakékoli otázky z oblasti školení a certifikace Projektového řízení
Pravidelně budeme pro vás vysílat bezplatné Webinaře na různá témata na kterých budete moci klást jakékoliv otázky. Kromě toho realizujeme i školení PRINCE2 formou webinářů.
Odpovíme na vaše otázkyPlány - část 2, Technika produktově orientovaného plánování

Technika produktově orientovaného plánování Technika produktově orientovaného plánování je používána v definování a analýze produktů. Při produktově orientovaném plánování je nejdůležitější pochopit, co se musí dodat a jaký to bude mít rozsah. Pomáhá to také komunikaci, zapojuje uživatele, a tím odbourává nejednoznačnost očekávání.Popis produktu projektu je prvním krokem produktově orientovaného plánování. Je to nutné jen pro plán projektu, ačkoli poprvé se vytvoří při přípravě Náčrtu obchodního případu. Bude upřesněn v nastavení projektu pro plán projektu. Používá se i při ukončení projektu, aby se zajistilo, že projekt dodal to, co bylo dohodnuto (Akceptační kritéria). Popis produktu projektu se zkontroluje při řízení hranic etapy a pokud jsou nutné úpravy, pak se bude s nimi zacházet jako s požadavky na změnu.Podrobný obsah popisu produktu projektu je uveden v příloze A, ale definuje i to, co musí projekt udělat proto, aby byl akceptován. V části Akceptační kritéria jsou uvedeny podrobné informace a to, že kritéria musí být měřitelné. Definuje se také metoda, kterou budou kritéria měřeny a kdo je odpovědný za schvalování. Úroveň tolerancí v oblasti kvality na úrovni projektu uvádí rozsah kvality, která bude akceptována a může poskytnout flexibilitu, kdy produkty nemusí být přesné. Například bleděmodrá v odstínu m01 nebo r01. Rozpad produktů a diagram toku produktů Aby se připravila hierarchická dekompozice produktů a diagram toku produktů, může se postupovat takto:Rozpad produktu Identifikujte konečný produkt (dodávku) plánu (plán projektu, etapy nebo týmu) Identifikujte všechny položky, které budou potřebné pro dodání konečného produktu Umístěte produkty na nálepky, abyste zkontrolovali, že nejsou aktivitami Seskupte produkty, které mají logické propojení Hierarchicky sestavte tyto skupiny produktů (styl rodokmenu) Propojte všechny produkty až po konečný produkt nahoru linkami. Diagram toku produktů Vezměte všechny produkty včetně externích produktů (ne skupiny) z produktového rozpadu Umístěte konečný produkt na spodní část strany Identifikujte, co se dá vytvořit bez spoléhání se na něco jiného Pak určete, co se nedá vytvořit Opakujte krok 4, dokud se nepoužijí všechny produkty Propojte všechny produkty, abyste ukázali závislosti mezi nimi použitím šipek Zkontrolujte, zda se identifikovali všechny křížové vazby a lineární vazby. Produktový rozpad (PBS - Product Breakdown Structure) je hierarchickou reprezentací produktů. Velké produkty jsou rozčleněny na jejich základní složky. Tyto základní složky se pak dále rozčlení až po úroveň, která je relevantní pro plán. Každá úroveň plánu v projektu bude mít PBS, která je podrobnější než plán nad ní.Plány se nejlépe dělají se vstupy od týmu, které ví o různých aspektech produktů, které se mají vytvořit. Není to jiné ani pro produktově orientované plánování.Produktový rozpad může prezentovat různými způsoby v závislosti na prostředí organizace a projektu. Může proto existovat určitý standard. Nejjednodušším vysvětlením PBS je rodokmen, kde nejsou uváděny jen děti jedněch rodičů. Buď nejsou žádné děti, nebo jsou dva nebo více sourozenci.V PBS produkty, které mají externí závislosti se musí identifikovat, ale protože Projektový manažer to nevytváří a ani neřídí, mají být zobrazeny jinak - například v elipse na rodokmenu. Podobně se kvůli výhodnosti některé produkty mohou seskupit, ale jejich seskupením nevytvářejte produkt na vyšší úrovni. Má se to také zobrazit jinak v PBS - například kosočtvercem na rodokmenu.V Příloze C jsou příklady hierarchické dekompozice produktů. Popisy produktů Popisy produktů se musí napsat co nejdříve poté, jak se identifikuje, jaký produkt se vyžaduje. Popisy musí být připraveny pro všechny produkty, které vyžadují kontrolu a budou uloženy do základny plánu, ve kterém budou připraveny.Do přípravy popisu produktů musí být zapojeni uživatelé, aby se zachytily jejich potřeby. Pokud existují podrobné požadavky na specifikaci produktu, tak buď se pro popis produktu nahradí, nebo se dají do přílohy.V malých projektech bude stačit mít jen Popis produktu projektu - ačkoli se to stává jen málokdy. Ve velké organizaci určitě existují popisy produktů z předchozích projektů, které buď mohou znovu použít nebo vhodně upravit pro daný projekt.Připravit dobré popisy produktů je velmi důležité pro úspěch projektu. Kritéria kvality definují, co se bude akceptovat, a proto se musí dobře promyslet, aby se zajistila co nejmenší nejednoznačnost. Vytvoření diagramu toku produktů Diagram toku produktů (PFD) ukazuje všechny produkty, které má plán připravit a pořadí, v jakém mají být připraveny, spolu se všemi identifikovanými závislostmi. Toto přirozeně vede k úvahám o aktivitách, kterými se produkty připraví (další krok v postupu plánování).Diagram toku produktů, tak i PBS, se dá znázornit několika způsoby, ale jedním ze zvyků je spojit všechny produkty z \\\"rodokmenu\\\" produktů, aby se šipkami ukázal směr toku.Všechny produkty, které již existují nebo jsou mimo našeho plánu, budou externí, ale plán na nich závisí. Známe je pod pojmem externí produkty a jsou uvedeny jiným symbolem (jako v PBS). Jakékoliv výhodné seskupení nejsou uvedeny v PFD, protože nevedla do přípravy produktů. Směr toku musí být také jasný v PFD, a proto se mají používat šipky.V diagramu toku produktů může být mnoho produktů, které se připravují souběžně a po identifikaci aktivit se budou muset pečlivě zvážit dostupné zdroje, aby se připravil plán, který bude realistický. //    

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.


Bezplatný webinář

Rychlé informace

Školení přes webináře

Jako první v České republice realizujeme školení PRINCE2 pře webináře. Realizujte školení z domova za bezkonkurenční cenu už dnes!

Exam Plus - zkouška Foundation

Zájemcům, kteří nemají čas účastnit se prezenční nebo webinárovej formy školení můžeme nabídnout zrychlené eLearning školení a zkoušku Foundation za výhodnou cenu.

Jsme PRINCE2 Profesionálové

Jako první v České republice máme certifikát PRINCE2 PROFESSIONAL, který dokazuje, že metodiku ovládáme nejen teoreticky, ale i prakticky.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál


Připravili jsme pro Vás druhé vydání dvojjazyč- ného manuálu "Základy metody projektového řízení PRINCE2". Manuál přináší všechny infrormace o metodice PRINCE2 a je vhodný i na školení PRINCE2 Foundation.

Číst víc