X
OPRAVDU CHCETE ODEJÍT?
Máte jakékoli otázky z oblasti školení a certifikace Projektového řízení
Pravidelně budeme pro vás vysílat bezplatné Webinaře na různá témata na kterých budete moci klást jakékoliv otázky. Kromě toho realizujeme i školení PRINCE2 formou webinářů.
Odpovíme na vaše otázkyŘízení projektů v organizacích

Metodika definuje 7 principů, které všechny musí být v projektu dodrženy. Pokud principy nejsou dodrženy, mluvíme o PINO projektech (PRINCE2 ® in name only).

1. Proč realizujete projekty?

Znáte důvody pro realizování každého projektu? Jsou tyto důvody platné i během projektu? Jsou důvody, pro které projekt realizujete nějak měřitelné? Jste připraveni zastavit projekt, pokud se důvody definovány na začátku vytratí?

2. Jakou podporu poskytujete projektům?

Máte zřízenou kancelář pro podporu projektů? Můžete bez problémů najít dokumentaci z kteréhokoliv staršího projektu? Kde mohou noví pracovníci najít nějaké zkušenosti z předchozích projektů? Poskytujete pracovníkům projektů nějaké školení?

3. Jak měříte úspěšnost projektů?

Když projekt dodá, co se od něj požadovalo s plánovanými náklady a ve stanoveném čase, považujete projekt za úspěšný? Výsledky všech projektů se opravdu používají? Definujete přínosy projektu ještě před jeho zahájením? Dokážete přínosy měřit? Je někdo, kdo vyhodnocuje přínosy během projektu a po ukončení projektu? V případě neúspěchu vás zajímají spíše důvody, proč se projekt selhal, než to, jak se to mělo udělat aby byl projekt úspěšný?

4. Kdo pracuje na projektě?

Máte systém jmenování pracovníků do projektu nebo jim to jen někdo oznámí? Pokud přidělíte pracovníkovi povinnosti na projektu, odlehčíte je od jiných povinností. Kdo schvaluje uvolnění pracovníků do projektu? Je někdo osobně zodpovědný za úspěch projektu? Jsou pracovníci na projektu motivováni na jeho úspěch? Postihujete pracovníky, kteří neplní povinnosti v projektu?

 

5. Jak financujete projekty?

Máte připravený rozpočet na projekt? Pokud ne, projekt garantované financování? Co se stane, pokud projektu pozdě uvolňujete prostředky? Při schvalování plánu příští etapy schvalujete automaticky i zdroje? Pokud je rozpočet na etapu schválen, dostává Projektový mananžér tyto prostředky automaticky nebo o ně musí ještě někde žádat? Může se stát, že mu tyto prostředky budou kráceny nebo nebudou vůbec vyplaceny? Mají vaše projekty nějaký rozpočet na směny nebo řízení rizik?

 

6. Jak realizujete strategické řízení projektů?

Znáte odpovědnosti Projektového výboru (Řídícího výboru projektu)? Mají pracovníci jmenovaní do projektového výboru dostatečnou autoritu a pravomoci? Mají čas vykonávat tuto práci? Mají tito pracovníci nějaké formální školení z metodiky projektového řízení?

 

7. Jak kontrolujete kvalitu v projektech?

Vlastníte nějaký certifikát kvality nebo máte vypracované nějaké pokyny týkající se kvality? Máte jmenovaného pracovníka, který dohlíží nad kvalitou v podniku a v projektech? Máte vypracován nějaký systém, který kontroluje kvalitu výstupů produktů podniku?

 

8. Jakým způsobem řídíte rizika?

Sleduje někdo pravidelně rizika, které by mohly ovlivnit Vaši činnost? Používáte nějaký systém na eliminování vlivu rizik? Existuje seznam rizik, které sledujete? Máte zpracovaný postup (strategii) co dělat, pokud se objeví vážná rizika?


 

 

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.


Bezplatný webinář

Rychlé informace

Školení přes webináře

Jako první v České republice realizujeme školení PRINCE2 pře webináře. Realizujte školení z domova za bezkonkurenční cenu už dnes!

Exam Plus - zkouška Foundation

Zájemcům, kteří nemají čas účastnit se prezenční nebo webinárovej formy školení můžeme nabídnout zrychlené eLearning školení a zkoušku Foundation za výhodnou cenu.

Jsme PRINCE2 Profesionálové

Jako první v České republice máme certifikát PRINCE2 PROFESSIONAL, který dokazuje, že metodiku ovládáme nejen teoreticky, ale i prakticky.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál


Připravili jsme pro Vás druhé vydání dvojjazyč- ného manuálu "Základy metody projektového řízení PRINCE2". Manuál přináší všechny infrormace o metodice PRINCE2 a je vhodný i na školení PRINCE2 Foundation.

Číst víc