X
OPRAVDU CHCETE ODEJÍT?
Máte jakékoli otázky z oblasti školení a certifikace Projektového řízení
Pravidelně budeme pro vás vysílat bezplatné Webinaře na různá témata na kterých budete moci klást jakékoliv otázky. Kromě toho realizujeme i školení PRINCE2 formou webinářů.
Odpovíme na vaše otázkyTémata PRINCE2

Témata PRINCE2 jsou aspekty projektu, kterým je třeba věnovat se během celého projektu. PRINCE2 definuje 7 témat, které s sebou přinášejí otázky, na které se musíme průběžně ptát během projektu:

Obchodní případ - Business Case. Otázka Proč?

Každý projekt začíná myšlenkou, která se přetaví do projektu. Je třeba neustále zvažovat, zda má význam projekt začínat a v projektu pokračovat. Zdůvodnění projektu je dokument, za který je během celého projektu zodpovědný Sponzor projektu (Executive).

Více informací nejdete ve videopřednášce Zdôvodnenie projektu.

Organizace - Organization. Otázka Kdo?

Projekt musí mít jasně definovanou strukturu, musí mít vytvořený popis rolí a komunikační kanály. Toto téma popisuje role a odpovědnosti v dočasném týmu projektů PRINCE2, které jsou vytvářeny tak, aby byly projekty efektivně řízeny.

Více informací nejdete ve videopřednášce Organizácia.

Kvalita - Quality. Otázka co?

Kvalita v projektu popisuje všechny vlastnosti výsledných produktů, odpovědnosti za dosažení kvality a jak jsou kvalitativní vlastnosti měřeny a posuzovány. Kromě toho je důležité, aby všichni účastníci porozuměli požadavkům na kvalitu a její dosažení.

Plány - plans. Otázka Jak? Kolik? Kde?

Plány v projektech tvoří základ pro práci v projektu. V projektech PRINCE2 plány nejsou pouze časovým vyjádřením aktivit, ale definují i produkty, které se budou v projektech vytvářet, náklady a potřebné zdroje. PRINCE2 definuje 3 druhy plánů: Plán projektu, Plány etapy a Plány týmů.

Rizika - Risks. Otázka - Co když?

Rizika mohou ohrozit úspěšnost projektu a proto je třeba věnovat náležitou pozornost řízení rizik. Efektivním řízením rizik je možné snížit nebo zcela eliminovat jejich vliv na projekt a tím zvýšit pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu nebo naopak, pokud rizika přesáhnou únosnou úroveň.

Více informací nejdete ve videopřednášce Riziká.

Změna - Change. Otázka - Jaký je dopad?

Samotný projekt přináší změnu fungování podniku nebo programu a proto je přirozené, že se i v projektu mohou realizovat změny. Je proto nezbytné správně řídit změny v projektu a nedovolit, aby se změny v projektu realizovali bez souhlasu příslušných autorit.

Více informací nejdete ve videopřednášce Zmena.

Progres- Progress. Otázka Kde sa nacházíme, kam směřujeme?

Při řízení projektu musíme mít možnost kdykoliv zjistit, zda se projekt nachází v bodě, kde by měl být podle plánu.Téma progres stanovuje linie odpovědnosti v projektu a definuje přidělování tolerancí nižší řídící úrovni.

Více informací nejdete ve videopřednášce Progres.

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.


Bezplatný webinář

Rychlé informace

Školení přes webináře

Jako první v České republice realizujeme školení PRINCE2 pře webináře. Realizujte školení z domova za bezkonkurenční cenu už dnes!

Exam Plus - zkouška Foundation

Zájemcům, kteří nemají čas účastnit se prezenční nebo webinárovej formy školení můžeme nabídnout zrychlené eLearning školení a zkoušku Foundation za výhodnou cenu.

Jsme PRINCE2 Profesionálové

Jako první v České republice máme certifikát PRINCE2 PROFESSIONAL, který dokazuje, že metodiku ovládáme nejen teoreticky, ale i prakticky.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál


Připravili jsme pro Vás druhé vydání dvojjazyč- ného manuálu "Základy metody projektového řízení PRINCE2". Manuál přináší všechny infrormace o metodice PRINCE2 a je vhodný i na školení PRINCE2 Foundation.

Číst víc