X
OPRAVDU CHCETE ODEJÍT?
Máte jakékoli otázky z oblasti školení a certifikace Projektového řízení
Pravidelně budeme pro vás vysílat bezplatné Webinaře na různá témata na kterých budete moci klást jakékoliv otázky. Kromě toho realizujeme i školení PRINCE2 formou webinářů.
Odpovíme na vaše otázkyJaké otázky by si měl položit Projektový manažer?

Pracovní pozice "Projektový manažer" figuruje na pracovních smlouvách tisíců zaměstnanců, dalším tisícům pracovníků je prostě přiděleno řízení projektů, aniž by byly splněny základní předpoklady pro projektové řízení. V mnoha případech se pojem "Projektové řízení" stal tak zprofanovaných, že i běžná práce v kanceláři se stává projektem.

Jak se tedy dozvíte, zda skutečně pracujete na projektu? Na co všechno si máte dávat pozor při řízení projektů? Pár rad a pár otázek, které byste si měli položit v případě, pokud vám někdo řekne, že jste projektový manažer.

1 Jaká je moje role v projektu?

Jak se jmenuje můj projekt? Jaký má rozpočet a časové trvání? Vím přesně co má projekt dodat? Jaké jsou mé pravomoci v projektu? Mohu něco schválit sám nebo se musím někoho vždy zeptat? Kdo mi schvaluje rozhodnutí? Mám na řízení projektu vyčleněný nějaký čas ze své běžné pracovní náplně? Vyžaduje se ode mne, abych připravoval nějaké dokumenty? Pokud ano, komu je budu posílat? Kolik dní budu čekat na schválení?

2 Přesvědčte se zda existuje projektový tým

Kdo všechno pracuje se mnou na projektu a kdo mi bude s projektem pomáhat? Vědí i ostatní, že mají se mnou spolupracovat na projektu? Jaký mám na nich dosah? Mají čas a jsou ochotni pro projekt pracovat? Jakým způsobem komunikuji s ostatními členy týmu a jak oni komunikují mezi sebou? Potřebuji, aby mi někdo podepsal důležité dokumenty? Udělá to? Odkud vezmu pracovníky do projektu? Mám je platit z prostředků projektu nebo je platí někdo jiný? Pokud je platí někdo jiný, nemůže se stát, že budou odvolání z projektu? Pokud budou pro mě pracovat na částečný úvazek, kdo určuje a garantuje délku úvazku lidí, kteří pracují pro mě? Na čem pracují zbylou část úvazku? (Zda nemají lepší motivaci ve zbývající části pracovní doby?) Jaký mám dopad na jejich nadřízené v případě, že je budou příliš úkolovat jinou prací? Jak budu řešit případy, kdy budou nemocní nebo si vezmou dovolenou?

3 Co má vlastně projekt dodat

Existuje detailní popis produktu, který má projekt dodat? ? Komu dodám výsledek projektu? Za jakých podmínek to ode mne zákazník převezme? Jsou specifikovány akceptační kritéria? Je přesně definované, co bude součástí dodávky? Co udělám, když bude mít výsledný produkt nějaké vady? Jaké všechny schválení potřebuji k tomu, aby mohly být uhrazeny všechny faktury? Má uživatel kapacity na to, aby provozoval produkt, který dodám? Je potřebná nějaká následná údržba produktu, kdo ji bude vykonávat a z čeho se bude platit? Jaké jsou dohodnuty záruky za dodaný produkt a kdo je bude vyřizovat?

4. Mám přehled o tom, který je nejnovější dokument?

Jak vedete evidenci různých verzí produktů? Dají se najít starší verze produktů? Máte někde zaznamenány, jak a kdy se mění verze produktů? Kdo je zodpovědný za schválení vyšší verze? Pokud zjistím, že v nejnovější verzi něco nefunguje, mohu se vrátit k starší verzi? Bude se v budoucnu provádět audit projektových dokumentů?

5. Ujasněte si rozpočet a další parametry

Kolik finančních prostředků mám k dispozici na projekt? Mám tyto prostředky ihned k dispozici nebo se budou uvolňovat postupně? Musím ještě někoho žádat, aby mi byly poskytnuty prostředky? Nemůže se stát, že vyplacení prostředků bude opožděné, prostředky budou kráceny nebo financování bude zastaveno? Mám připravené opatření pro takový případ?

6. Připravte si plán

Jak dlouho mě bude trvat vyrobení celého produktu? Mohu celý produkt rozdělit na menší dodávky? Jak udělám odhady na délku trvání výroby a na zdroje? Mohu požádat někoho kompetentního, aby učinil tyto odhady? Budu si dělit projekt na kratší etapy? Jsou nějaké milníky, které musím včlenit do projektu? Kdo mi bude schvalovat plány? Požaduje se nějaký speciální formát prezentace plánů?

7. Existují nějaká rizika

Může se stát, že nedodám produkt ve stanoveném čase a za stanovené náklady? Co udělám, když se zdrží, sníží nebo zastaví financování? Může se stát, že budou pracovníci projektu odvolání? Může se stát, že subdodavatelé nesplní své závazky? Může se stát, že projekt ztratí podporu ve vedení podniku / programu? Je projekt citlivý na "politické" zásahy zvenčí?

8. Mohou se v projektu realizovat změny

Jsou v projektu povoleny změny? Pokud se najde lepší a levnější řešení, mohu ho uplatnit? Může zadavatel požadovat nějakou změnu? Pokud budou v projektu realizovat změny a navýší se rozpočet, z čeho to budu platit? Mohou se realizovat změny v případě, pokud si to vyžádají objektivní okolnosti?

9. Jak kontroluji tvorbu produktů?

Mám možnost kontrolovat týmy při výrobě produktů? Budou mi dodávat nějaké zprávy? Jak se dozvím, že se v týmu vyskytly nějaké problémy nebo rizika, které by mohly ovlivnit dodávku produktu? Jak je zajištěno, že se dodrží kvalita během výroby? Jak se kontroluje kvalita při předávání produktu? Kdo převezme produkt od Vedoucího týmu? Co se stane, pokud bude dodávka opožděna nebo budou přečerpány náklady?

10.  Kdy se projekt ukončí?

Jak víte, že se blíží konec projektu? Jaké zprávy a dokumenty je třeba připravit při ukončení projektu a komu je předložit? Kdo mi schválí a podepíše ukončení projektu? Komu oznámím, že je projekt dokončen? Co se stane s pracovníky projektu po ukončení? Jak vím, že byl projekt úspěšný? Jsou nějaké následné akce, které je třeba realizovat po ukončení projektu?

 

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.


Bezplatný webinář

Rychlé informace

Školení přes webináře

Jako první v České republice realizujeme školení PRINCE2 pře webináře. Realizujte školení z domova za bezkonkurenční cenu už dnes!

Exam Plus - zkouška Foundation

Zájemcům, kteří nemají čas účastnit se prezenční nebo webinárovej formy školení můžeme nabídnout zrychlené eLearning školení a zkoušku Foundation za výhodnou cenu.

Jsme PRINCE2 Profesionálové

Jako první v České republice máme certifikát PRINCE2 PROFESSIONAL, který dokazuje, že metodiku ovládáme nejen teoreticky, ale i prakticky.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál


Připravili jsme pro Vás druhé vydání dvojjazyč- ného manuálu "Základy metody projektového řízení PRINCE2". Manuál přináší všechny infrormace o metodice PRINCE2 a je vhodný i na školení PRINCE2 Foundation.

Číst víc