X
OPRAVDU CHCETE ODEJÍT?
Máte jakékoli otázky z oblasti školení a certifikace Projektového řízení
Pravidelně budeme pro vás vysílat bezplatné Webinaře na různá témata na kterých budete moci klást jakékoliv otázky. Kromě toho realizujeme i školení PRINCE2 formou webinářů.
Odpovíme na vaše otázkyITIL V4 Foundation

ITIL ITIL V4 Foundation ENG.

Školení ITIL s anglickým lektorem

Nejbližší termíny

Datum Město Cena (bez DPH)
14.12-16.12.2022 Worldwide 24990 Kč koupit

Certifikát

PRINCE2 Foundation

Obsah

Co je to ITIL®

ITIL® je rámec osvědčených postupů a doporučení pro řízení IT operací a služeb organizace. V polovině 80. let jej objednala Centrální počítačová a telekomunikační agentura (CCTA) vlády Spojeného království. ITIL se týká ITSM (řízení IT služeb) a je to proces navrhování, poskytování, řízení a zlepšování IT služeb, které organizace poskytuje svým koncovým uživatelům.

Procesy ITSM, pokud jsou postaveny na rámci ITIL, pomáhají vytvářet lepší služby IT a zlepšovat podnikání. V tomto kontextu je ITIL soubor směrnic pro efektivní řízení IT služeb.
Bez ohledu na velikost podniku je každá organizace nějakým způsobem zapojena do řízení IT služeb. ITSM zajišťuje, že incidenty, servisní požadavky, problémy, změny a IT aktiva spolu s dalšími aspekty IT služeb jsou řízeny efektivním způsobem.

ITIL® V4 Foundation

ITIL® 4 Foundation je kvalifikace ITIL® základní úrovně, která poskytuje pochopení hlavních konceptů ITIL® včetně fází životního cyklu a použité terminologie. Tento kurz zahrnuje zkoušku ITIL® 4 Foundation (zcela nová v únoru 2019), která je základní certifikací v rámci ITIL a nabízí výjimečný přehled o ITIL®. Získáním certifikace ITIL® 4 Foundation prokážete zaměstnavatelům, že rozumíte klíčovým prvkům, konceptům a terminologii používané v ITIL®, včetně toho, jak se operace pohybují mezi jednotlivými aktivitami a procesy, aby vytvořily hodnotu v systému hodnot služeb a jejich celkovému příspěvek k osvědčeným postupům řízení služeb.

Tento kurz je úplnou náhradou učebnice a do hloubky pokrývá celé cíle zkoušky ITIL® 4 Foundation. Tento kurz navíc obsahuje 4 kompletní praktické zkoušky, které simulují typ otázek, které obdržíte na zkoušce ITIL® 4 Foundation.

Jazyk kurzu a zkoušky

Certifikační zkouška ITIL se provádí pouze v anglickém jazyce a proto jsme zajistili, že celé školení se bude realizovat v angličtině. Prezenční i on-line formu vyučování zajišťujeme zahraničním profesionálem v oblasti IT služeb.

Výhodou realizace školení se zahraničním školitelem je jednak permanentní používání prezentace v angličtině a zároveň i zlepšení jazykových znalostí studentů.

Průběh školení

Školení ITIL 4 Foundation realizujeme prezenčně nebo online s anglicky mluvícím lektorem. V obou případech je průběh podobný, vyučují se všechny dovednosti potřebné ke zvládnutí certifikace ak uplatnění získaných dovedností v praxi. Školení je v obou případech třídenní.

Přehled kurzu

Kurz ITIL 4 Foundation učí základy nejnovější verze nejrozšířenějších pokynů o řízení IT služeb (ITSM) na světě.
ITIL 4 Foundation představuje delegátům systém hodnoty služeb (SVS), který popisuje, jak všechny složky a činnosti organizace spolupracují jako systém umožňující vytváření hodnot.
ITIL SVS podporuje mnoho pracovních přístupů, jako jsou Agile, DevOps a Lean, jakož i tradiční procesní a projektové řízení s flexibilním provozním modelem orientovaným na hodnotu.

Cíle školení

Knihovna infrastruktury informačních technologií (ITIL®) se stala standardem ve správě IT služeb po celém světě. Cílem sylabu ITIL4 je pomoci všem organizacím, bez ohledu na jejich průmysl nebo podnikatelský sektor, poskytovat své IT služby pomocí nejefektivnějších a nejhospodárnějších metod. Rámec se zaměřuje na osvědčené postupy a efektivní operace v oblasti správy IT služeb a používá se ve vládních, komerčních a neziskových organizacích.

Výsledky vzdělávání

Na konci tohoto třídenního kurzu budou účastníci chápat následující: Klíčové koncepty v rámci ITIL 4, které staví na Lean, Agile, DevOps a jiných postupech, a jak tyto umožňují spoluvytvářet obchodní hodnotu sedm hlavních principů ITIL 4, systém hodnoty služeb ITIL, čtyři dimenze řízení služeb, postupy ITIL se zaměřením na 15 z nich, z nichž 7 bude podrobně popsáno.
ITIL 4 Foundation vybavuje kandidáty holistickým přístupem k usnadnění společného vytváření hodnoty se zákazníky a dalšími zúčastněnými stranami ve formě produktů a služeb.

Hlavní principy ITIL 4 - čtyři dimenze řízení služeb Klíčové koncepty od Lean, Agile, DevOps a proč jsou důležité pro poskytování obchodní hodnoty, jak si praktiky ITIL popsané v ITIL 4 zachovají hodnotu a důležitost poskytovanou současnými procesy ITIL, přičemž se zároveň rozšíří tak, aby byly integrovány do různých oblastí řízení služeb a IT, od poptávka po hodnotě.

Kdo by měl absolvovat certifikaci ITIL 4 Foundation?

ITIL 4 Foundation je vhodný pro jednotlivce, kteří vyžadují základní pochopení rámce ITIL a jeho využití ke zvýšení kvality řízení IT služeb v rámci organizace.

Certifikace se vztahuje i na IT profesionály, projektové manažery IT, IT manažery, členy IT projektů nebo týmů, síťové operátory, analytiky podnikových procesů, IT architekty, konzultanty, systémové integrátory, manažery a zaměstnance help desk, plánovače, poskytovatele řízených služeb, outsourcing, vývojáři aplikací a jiné pozice související s výpočetní technikou.

Cena (bez DPH)

Cena kurzu ITIL ITIL V4 Foundation ENG. je 24990 Kč bez DPH (30237.9 Kč s DPH). lorem ipsum


Bezplatný webinář

Rychlé informace

Školení přes webináře

Jako první v České republice realizujeme školení PRINCE2 pře webináře. Realizujte školení z domova za bezkonkurenční cenu už dnes!

Exam Plus - zkouška Foundation

Zájemcům, kteří nemají čas účastnit se prezenční nebo webinárovej formy školení můžeme nabídnout zrychlené eLearning školení a zkoušku Foundation za výhodnou cenu.

Jsme PRINCE2 Profesionálové

Jako první v České republice máme certifikát PRINCE2 PROFESSIONAL, který dokazuje, že metodiku ovládáme nejen teoreticky, ale i prakticky.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál


Připravili jsme pro Vás druhé vydání dvojjazyč- ného manuálu "Základy metody projektového řízení PRINCE2". Manuál přináší všechny infrormace o metodice PRINCE2 a je vhodný i na školení PRINCE2 Foundation.

Číst víc