X
OPRAVDU CHCETE ODEJÍT?
Máte jakékoli otázky z oblasti školení a certifikace Projektového řízení
Pravidelně budeme pro vás vysílat bezplatné Webinaře na různá témata na kterých budete moci klást jakékoliv otázky. Kromě toho realizujeme i školení PRINCE2 formou webinářů.
Odpovíme na vaše otázkyProjektové řízení v praxi

Využívání některé z metod managementu projektů se stává tím důležitější, čím větší prostředky se investují do projektů. Nedostatečné znalosti projektového manažera vedoucí k banálnímu skluzu projektu mohou mít obrovský finanční dopad. Vždyť co by se stalo, kdyby se projekt trvající 2 roky opozdil o měsíc? Co kdyby to však byl Olympijský stadion a bude dokončen 2 dny po zahájení her?

Čím seriózněji přistupují projektoví manažeři ke své práci, tím více si chtějí být jisti, že dělají vše správně, že řídí projekt podle ověřených metod a že i když v projektu nastanou problémy, nikdo jim nebude moci vyčítat, že oni udělali chybu.

Metody projektového řízení

Všechny známé metody projektového řízení vycházejí ze zvyklostí, jsou testovány na tisících projektech a neustále vylepšovány a přizpůsobovány současným požadavkům. Mezi nejznámější metody projektového řízení patří:

PRINCE2 ® - Projects in controlled environment
IPMA - International Project Management Association,
PMI - Project Management Institute
APM - Association for Project Management
PMA - Project Management Academy

Metoda projektového řízení PRINCE2®

Přesto, že není možné ani o jedné metodice říci že je nejlepší ve všech ohledech, my jsme se rozhodli používat metodiku PRINCE2, která vychází z evropské kultury, je celosvětově nejrozšířenější a doporučuje ji Evropská komise i vlády členských států EU na řízení projektů financovaných z veřejných prostředků. Svědčí o tom i desítky veřejných zakázek, kde je stanoven požadavek, že projektový manažer a případně i jiní pracovníci projektu musí mít certifikát PRINCE2 Foundation nebo practitioner.

Co můžete očekávat od školení PRINCE2?

Mnoho lidí má zájem o školení a certifikaci PRINCE2 jen kvůli mezinárodnímu certifikátu, aby získali body do svého CV. Naše ambice sahají mnohem dál, protože školení je zaměřeno na získání dlouhodobých znalostí a jejich použití v praxi. Při vysvětlování problematiky používáme reálné projekty našich studentů, takže metodiku pochopí mnohem lépe na vlastních zkušenostech. Školení je zaměřeno více na vysvětlení příkladů z vlastní praxe studentů než na suché biflování teorie. Žádná otázka nezůstane nezodpovězena, nikdo neodejde bez komplexního pochopení metodiky.

Je důležité mít dobrého školitele?

Možná se vám stalo, že jste byli na nějakém školení, celou dobu jste zívali a těšili jste se, kdy bude konec? Myslíte si, že kdyby učivo přednášel jiný školitel, mohlo být školení poutavější? ... Z těchto otázek je asi jasné, že záleží výhradně od školitele, zda bude školení "nuda" nebo "zážitek", či odejdete s hlavou plnou znalostí, nebo už po cestě domů nebudete vědět říct, o čem bylo školení.

Co můžete očekávat od našeho školitele?

Určitě se nebudete nudit. Braňovi Gablasovi záleží na tam, aby všichni účastníci udělali zkoušku co nejlépe (průměr získaných bodů je 70%, přestože na udělání zkoušky vám stačí pouze 50%). Kvůli tomu natočil velké množství videí v češtině i angličtině sloužících k samostudiu a sám má více než 20 certifikátů z různých oblasti projektového řízení, aby vám věděl co nejlépe vysvětlit a porovnat metodiku is jinými oblastmi.

Kromě toho, náš školitel se neustále vzdělává i v oblasti školících a prezentačních dovedností a to nejen na Slovensku, ale i ve Velké Británii. Školení bude pro vás nejen poučné a efektivní, ale bude pro vás i zážitkem, který si budete dlouho pamatovat.

Jaké úrovně certifikace má PRINCE2?

Nejběžnější úrovně, které můžete získat jsou PRNCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner. Kromě toho existuje ještě i nejvyšší úroveň RPINCE2 Professional. Tento certifikát má náš školitel Braňo Gablas, ale žádný jiný držitel v ČR ani v SR nám není znám.

PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation je základní úroveň certifikace. Na její získání nejsou požadovány žádné specifické znalosti, ani předchozí praxe při řízení projektů. Není požadováno ani vysokoškolské vzdělání, případně jakékoliv specifické vzdělání. Školení je 3-denní a přebírá se komplná metodika PRINCE2. Třetí den (obvykle ve středu odpoledne) se koná závěrečná certifikační zkouška. K získání certifikátu stačí získat 50% správných odpovědí. Studenti mají přístup k desítkám simulačních testovacích zkoušek, takže přicházejí na certifikační testy velmi dobře připraveni. Školení i zkouška se může realizovat v češtině nebo angličtině. Trvání je 60 minut, pokud děláte zkoušku v angličtině, máte 15 minut navíc. Závěrečná zkouška se obvykle provádí elektronicky.

PRINCE2 Practitioner

PRINCE2 Practitioner je nadstavbová úroveň certifikace PRINCE2. Podmínkou realizace je získání první úrovně PRINCE2 Foundation. Během školení se již nepřebírá žádné nové učivo, opakuje se metodika a realizují se simulační testy, aby byli studenti co nejlépe připraveni na zvládnutí závěrečné zkoušky. Školení trvá 1,5 dne. Závěrečná zkouška trvá 2,5 hodiny a můžete ji realizovat v angličtině nebo češtině. Navíc získáváte 40 minut za to, že se zkouška nekoná v mateřském jazyce. Závěrečná zkouška je formou testu, celkově obsahuje 80 otázek, na získání certifikátu musíte správně odpovědět na 44 otázek.

Jak probíhá školení a certifikace?

Školení má 2 části a to domácí příprava (samostudium) a prezenční školení. Nejnovější prezenční školení nahrazujeme Webinárovým školením, kde dochází k přímé interakci mezi školitelem a studenty.

Samostudium

Předpokládá se, že budete samostudiu věnovat cca. 20 hodin. (Čím více věnujete samostudiu, tím snadněji pochopíte souvislosti na prezenčním školení). Pro usnadnění samostudia vám poskytneme Průvodce samostudiem, učebnici - manuál "Základy metody projektového řízení PRINCE2" a neomezený přístup do sekce e-learningu, kde máte k dispozici výkladové videa, simulační testy a dokumentaci.

Prezenční školení

Na prezečním školení vám kompletně vysvětlíme celou metodiku PRINCE2. Dovíte se, jakými fázemi (etapami) prochází projekt, jaká je typická organizační struktura projektů, jak se definují výstupy (dodávky) projektu, jak se kontroluje kvalita dodávaných produktů a služeb, jak je možné předcházet rizikům, jak se realizují změny v projektu, jaké typy zpráv je třeba zpracovávat a jaký mají zprávy obsah, jak se monitoruje progres v projektu, jaké procesy se provádějí v období projektu ... Mnoho oblastí, které se přebírají jsou použitelné i mimo projektů případně v soukromém životě. Typickým příkladem jsou plány a metody plánování, které oceňují účastníci kurzu až když plně pochopí metodiku.
Jak probíhá školení a certifikace?

Školení má 2 části a to domácí příprava (samostudium) a prezenční školení. Nejnovější prezenční školení nahrazujeme Webinárovým školením, kde dochází k přímé interakci mezi školitelem a studenty.

Naše školení se realizují obousměrnou komunikací. Školitel vysvětluje látku (nejprve teorii, pak na vlastních projektech studentů) a následně klade kontrolní otázky, zda byla látka pochopena. Studenti tak získávají zpětnou vazbu na své znalosti a pochopení a pokud některou oblast nepochopili, školitel jim to vysvětlí na jiných příkladech, případně si ještě zopakují učivo během domácí přípravy.

Webinárové školení

Nejnovější připravujeme i formu školení prostřednictvím webinářů. Školení bude mít přímou interakci školitel-student a zároveň nebude nutné vycestovat na místo školení. Další výhodou je, že si přednášené učivo můžete kdykoliv znovu podívat. Pro ty, kteří nebudou mít možnost zúčastnit se živého vysílání bude navíc možné uspořádat samostatný QA seminář, který bude určen výhradně k zodpovězení nejasností ze živého školení.


Bezplatný webinář

Rychlé informace

Školení přes webináře

Jako první v České republice realizujeme školení PRINCE2 pře webináře. Realizujte školení z domova za bezkonkurenční cenu už dnes!

Exam Plus - zkouška Foundation

Zájemcům, kteří nemají čas účastnit se prezenční nebo webinárovej formy školení můžeme nabídnout zrychlené eLearning školení a zkoušku Foundation za výhodnou cenu.

Jsme PRINCE2 Profesionálové

Jako první v České republice máme certifikát PRINCE2 PROFESSIONAL, který dokazuje, že metodiku ovládáme nejen teoreticky, ale i prakticky.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál


Připravili jsme pro Vás druhé vydání dvojjazyč- ného manuálu "Základy metody projektového řízení PRINCE2". Manuál přináší všechny infrormace o metodice PRINCE2 a je vhodný i na školení PRINCE2 Foundation.

Číst víc