X
OPRAVDU CHCETE ODEJÍT?
Máte jakékoli otázky z oblasti školení a certifikace Projektového řízení
Pravidelně budeme pro vás vysílat bezplatné Webinaře na různá témata na kterých budete moci klást jakékoliv otázky. Kromě toho realizujeme i školení PRINCE2 formou webinářů.
Odpovíme na vaše otázkyE-learning PRINCE2®

PRINCE2® je flexibilní metoda vhodná do všech druhů prostředí i do všech oblastí řízení projektů. Je proto samozřejmé, že metodika nabízí i různé druhy školení a mezi nimi i e-Learning a Exam Plus, který představuje zrychlenou a výhodnější formu realizace školení a zkoušky.

Jak to funguje?

Každý student, který si zakoupí eLearning školení získává přístupové kódy do stránky Cupu, kde může celé školení absolvovat. Podmínkou je, že od zakoupení školení do realizace závěrečné zkoušky PRINCE2 Foundation nebo Practitioner nesmí uplynout více než 12 měsíců. Studenti se mohou zúčastnit kterékoliv zkoušky PRINCE2 organizované Firmou INBOX SK s.r.o., podmínkou je, ža se musí přihlásit na zkoušku minimálně 14 dní předem.

Elektronické školení PRINCE2 má stejnou strukturu, jako prezenční školení, ale výklad školitele je nahrazován mluveným slovem (audionahrávky) v anglickém jazyce. Celá metodika je přednesena tak, jak tomu je při standardní prezenční formě.

Na závěr každé přednášky (kapitoly) je sada elektronických otázek, jejichž úkolem je prověřit znalosti studenta (účastníka eLearning kurzu) a posoudit, zda je připraven na závěrečnou zkoušku.

Jaké podklady dostáváte?

 • přístupové kódy ke školení přes Internet
 • manuál (učebnici) - pro školení na úrovni Foundation dostáváte učebnici "Základy metody projektového řízení PRINCE2" - autor Colin Bentley, ke školení Practitioner dostáváte APMG příručku "Managing Successful Projects with PRINCE2"
 • telefonické nebo Emailové konzultace (nutno dokoupit samostatně)

Výhody eLearning školení:

 • na učení máte podstatně více času
 • můžete se učit kdykoliv, sami si vybíráte datum i čas
 • sami se rozhodnete, kdy budete dělat zkoušku
 • školení je levnější, takže ušetříte
 • jednotlivé kapitoly si můžete libovolně krát opakovat
 • získáváte své hodnocení průběžně

Nevýhody eLearning školení

 • nepřítomnost školitele, chybí zpětná vazba, pokud něčemu student nerozumí (možnost zakoupení telefonických konzultací)
 • chybí pocit tlaku - lidé přirozeně odsouvají věci, pokud mají dost času
 • chybí interaktivní prostředí, diskuse v kolektivu
 • může dojít k nesprávnému pochopení a interpretaci metodiky

Druhy školení

Máme připravené eLearning kurzy pro obě úrovně vzdělání a tedy APMG PRINCE2 Foundation i Practitioner. Obě úrovně je možné zakoupit najednou nebo Practitioner může zakoupit kdykoliv v budoucnosti. Pokud chcete absolvovat pouze školení PRINCE2 Practitioner, musíte mít již certifikát ze školení PRINCE2 Foundation.

Zkouška

Zkoušku Foundation nebo Practitioner můžete ralizovat kdykoliv do 12 měsíců od zakoupení školení. Na zkoušku je nutno objednat se minimálně 2 týdny předem. V extrémních případech mohou zájemci udělat v jeden den zkoušku Foundation a pokud ji úspěšně zvládnou, mohou dělat i zkoušku Practitioner. Pokud vám nevyhovuje ani jeden z našich oficiálních termínů, můžeme vám za příplatek zorganizovat zkoušku v kterýkoliv jiný den. Výsledek zkoušky Foundation se dozvědí studenti ihned, na výsledek zkoušky Practitioner se čeká několik týdnů.

Jako novinku uvádí APMG na trh i možnost realizovat zkoušku PRINCE2 Foundation i Practitioner elektronicky, tedy s použitím počítače a připojení na Internet (metodou Procter). Tato možnost je dražší než zkouška za přítomnosti dohledu (školitel, invigilator), je třeba mít na počítači instalovanou kameru a pokud se zjistí, že účastník zkoušky mohl dostávat nějaké instrukce od jiné osoby, může být výsledek zkoušky anulován bez náhrady škody.

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.


Bezplatný webinář

Rychlé informace

Školení přes webináře

Jako první v České republice realizujeme školení PRINCE2 pře webináře. Realizujte školení z domova za bezkonkurenční cenu už dnes!

Exam Plus - zkouška Foundation

Zájemcům, kteří nemají čas účastnit se prezenční nebo webinárovej formy školení můžeme nabídnout zrychlené eLearning školení a zkoušku Foundation za výhodnou cenu.

Jsme PRINCE2 Profesionálové

Jako první v České republice máme certifikát PRINCE2 PROFESSIONAL, který dokazuje, že metodiku ovládáme nejen teoreticky, ale i prakticky.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál


Připravili jsme pro Vás druhé vydání dvojjazyč- ného manuálu "Základy metody projektového řízení PRINCE2". Manuál přináší všechny infrormace o metodice PRINCE2 a je vhodný i na školení PRINCE2 Foundation.

Číst víc