X
OPRAVDU CHCETE ODEJÍT?
Máte jakékoli otázky z oblasti školení a certifikace Projektového řízení
Pravidelně budeme pro vás vysílat bezplatné Webinaře na různá témata na kterých budete moci klást jakékoliv otázky. Kromě toho realizujeme i školení PRINCE2 formou webinářů.
Odpovíme na vaše otázky10 důvodů, proč si zvolit školení PRINCE2® u nás

1
Jsme moderní

Přizpůsobujeme se požadavkům doby a připravujeme školení PRINCE2® prostřednictvím, dálkového vzdělávaní, e-Learningu, on-line videopřednášek, on-line testů a poskytování velkého množství dokumentace.

Přizpůsobujeme se požadavkům doby a připravujeme školení prostřednictvím nejmodernějších forem, šetřících čas studentů a náklady na vzdělávání. Nabízíme široký výběr možností, od dálkového studia (poskytnutí podkladových materiálů v tištěné verzi), cez e-Learning po kompletní sadu videopřednášek, online testovací otázky s vyhodnocením. Elektronická dokumentace je rovněž mnohem levnější a ekologičtější. Navíc elektronické kurzy přinášejí s sebou i možnost vyhodnocovat vlastní pokrok a tím je možné podstatně zkrátit přípravu na certifikaci.


2
Jsme PRINCE2 profesionálové

Vlastníme certifikát PRINCE2 Professional, který je nejvyšším certifikátem v oblasti projektového řízení PRINCE2 a dokladuje, že metodiku neovládáme pouze teoreticky, ale i prakticky. Čím více víme, tím více předáme studentům.

Vlastníme certifikát PRINCE2 Professional, který je nejvyšším certifikátem v oblasti projektového řízení PRINCE2 a dokladuje, že metodiku neovládáme pouze teoreticky, ale i prakticky. Tento certifikát je zárukou vysoké profesionality nejen školení, ale i ostatních poskytovaných služeb, zejména poradenství v oblasti projektového řízení, realizování auditů a konzultací. Pořadí certifikátů je následující: PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, PRINCE2 Advanced Practitioner a PRINCE2 Professional.


3
Nejsme jen akademici, ale používáme řízení PRINCE2 v praxi

Teoretické znalosti ověřujeme v praxi, abychom mohli ještě lépe školit a uvádět příklady z reálných projektů.

Studenti vždy ocení více, pokud je učí pedagog, který je přímo spojen s praxí a nejen akademik, který má všechny své znalosti z knížek. Abychom zajistili právě spojení s praxí, rozhodli jsme se v naší firmě realizovat i developerské aktivity a zabýváme se vývojem počítačových aplikací a programů. Zkušenosti získané při správě programů úspěšně využíváme jako příklady při školení. Příklady developerských projektů jsou: www.freecrm.eu, www.demso.eu, www.evestnik.eu atd.


4
Garantujeme dobrou cenu

Nesnažíme se překonat konkurenty nižší cenou, ale vysokou kvalitou. Pokud vám konkurence poskytne stejnou kvalitu za lepší cenu, my vám ještě doplatíme 100 a jděte ke konkurenci.

Není nic jednoduššího, než nabídnout nižší cenu, když ukážete cenovou nabídku konkurence. Patří to k nepříliš čistým praktikám v podnikání a častokrát to kupující i přijme. Ale porovnává se opravdu tatáž kvalita? Každý ví, že snížení ceny přináší i snížení kvality. A přesto mnoho lidí naletí na nejnižší nabídku a nikdy se nedozví, co by získali, kdyby byly koupili zboží nebo službu od původního obchodníka. Co tedy dostanete od nás za dohodnutou cenu?

  1. Dlouholeté zkušenosti v oblasti školení. Se školením obecně pracujeme od roku 1993 a naše zkušenosti se odrážejí ve vysoké kvalitě podání, ale i pochopení před- nášeného metodiky.
  2. Poskytujeme velké množství podkladových materiálů ke studiu. Například ke spojenému školení PRINCE2 Foundation a Practitioner poskytujeme dalších téměř 500 barevných stran s přednáškovými materiály, poznámkami pro studenty, případovou studií, čtyřmi sadami testovacích otázek is vysvětlením správných odpovědí, slovník pojmů, učební pomůcky a samozřejmě i podpůrné materiály k samostudiu.
  3. Poskytujeme nejvyšší úroveň teoretických znalostí. Získání certifikátu PRINCE2 Professional bylo složité a vyžadovalo stovky hodin studia, realizování praktických projektů, analýz a podobně. Všechny tyto znalosti Vám předáme během školení.
  4. K samostudiu kromě tištěných materiálů poskytujeme i velké množství elektronické dokumentace, videopřednášky, kompletní sady elektronických testů.
  5. Školíme v prostorných učebnách s dostatkem prostoru (na školení a zkoušku PRINCE2 Practitioner by měl mít student k dispozici 1m2 pracovního stolu, aby byla zkouška platná). Poskytujeme občerstvení a obědy (v okolí je několik vhodných restaurací). V okolí naší budovy je vždy k dispozici dostatek parkovacích míst.

Kromě toho, nesnažíme se v každém případě pouze vydělat. Poskytujeme velké množství informací zcela zdarma, abychom co nejvíce zájemců nadchli k používání metodiky i bez toho, že by museli platit drahé školení. Cenu školení snižujeme i tím, že část firmy se věnuje vývoji aplikací a řízení IT projektů, takže administrativní náklady nesnáší pouze divize školení. Rovněž se vzdáváme části obchodní marže ve prospěch studentů. U nás nemusíte zdlouhavě Handle za poskytnutí slevy, prostě vám dáváme dobrou cenu již v základním ceníku.
Náš závazek - dáme Vám 100 €, pokud Vám konkurence poskytne stejnou kvalitu školení jako poskytujeme my za lepší cenu. Stačí být lepší než 5 výše uvedených bodů. Tento závazek nás neustále nutí zlepšovat se a rádi to pro Vás děláme.


5
Zjednodušujeme přístup ke vzdělání

Abychom metodiku přizpůsobili široké veřejnosti, zajistili jsme vydání dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového řízení PRINCE2".

Na slovenském knižním trhu dosud nebyla žádná učebnice projektového managementu PRINCE2 v slovenském jazyce. I učebnice APMG v angličtině nebyly běžně dostupné v knihkupectvích a pokud jste je sehnali, stáli kolem 100 EUR. Rozhodli jsme se proto oslovit známého britského autora publikací projektového řízení PRINCE2 Colina Bentley-ho a získali jsme od něj autorská práva, přeložili jsme jeho učebnici "Základy metódy projektového řízení PRINCE2" (The Essence of PRINCE2 Project Management Method) a vydali jsme ji jako dvojjazyčnou anglicko-slovenský (i anglicko-českou). Učebnici (manuál) jsme poskytli na volný prodej do knihkupectví.


6
Usnadňujeme vzdělávání

Připravili jsme rozsáhlý soubor videopřednášek usnadňujících přípravu na školení, ale i jako přehled metodiky pro umístění do Intranetu.

Pro usnadnění vzdělávání jsme připravili sérii videopřednášek z celé metodiky PRINCE2. Videoškolení byly původně určeny pouze jako podpora pro samostudium při certifikačních školeních. Rozsah videoprednášok však přesáhl 4 hodiny, a proto jsme se rozhodli přednášky akreditovat na APMG a nabízíme je jako samostatné necertifikčné vzdělávání pro jednotlivce nebo intranetové školení všech zaměstnanců pro velké firmy. Videopřednášky jsou poskytovány spolu s rozsáhlou dokumentací (cca. 100 stránek) a množstvím testovacích otázek.


7
Profesionální přístup školitelů

Naši školitelé mají více než 20 leté zkušenosti se školeními a tématiku podávají velmi profesionálně.

Získání akreditace pro školitele PRINCE2 APMG je náročný proces. Prověřují se nejen detailní znalosti z metodiky, ale také schopnosti školitele. Ne každý certifikovaný školitel však dokáže podat metodiku tak, aby byla snadno pochopitelná, aby zaujala všechny studenty, vyvolala diskusi a zájem. Školením se věnujeme od roku 1993 a dosáhli jsme v této oblasti vysoký standard. Svědčí o tom i vysoký průměr, který dosahujeme při školeních PRINCE2 Foundation, okolo 70% úspěšných odpovědí. Kromě toho, používáme standardy naší mateřské firmy z Velké Británie, které odpovídají nejpřísnějším mezinárodním kritériím v oblasti školení.


8
Nepoužíváme superlativy

Myslíme si, že slovenský spotřebitel je dost inteligentní na to, aby věděl posoudit sám, jestli je někdo nejlepší, největší. Nepodsúvame to na stránkách v každé druhé větě. V současnosti již téměř polovina našich účastníků kurzů přichází na doporučení bývalých úspěšných studentů. To je nejlepší reklama.

O tom, která je nejlepší školící instituce rozhoduje veřejnost a samotná firma. Rovněž o tom, která firma je "největší", by měl svědčit počet školitelů v zaměstnaneckém poměru (nejen dohody s externími školiteli), počet vyškolených studentů časové období, počet uskutečněných školení a podobně. Tyto informace jsou obvykle důvěrné, a proto může být zavádějící prohlášení, že někdo je největší. A navíc, "být největší ještě neznamená být nejlepší". Častokrát je to jen otázka investovaných prostředků do reklamy.


9
Jsme flexibilní

Potřebujete školení realizovat ve vlastní firmě? V netradičním čase? Potřebujete přebírat vlastní projekty?

Svým studentům dokážeme vyhovět i ve specifických požadavcích tak, aby se při školení cítili co nejpohodlněji, aby jim školení vyhovovalo z časového hlediska a aby problematiku co nejlépe pochopili.
V čem jsme tedy flexibilní?

  1. Stanovení termínů školení - v individuálních případech můžeme začít školení v kterýkoliv den v týdnu, ale i přes víkend nebo můžeme školení rozdělit na několik týdnů a školit například pouze ve středu. Víme školení zorganizovat i jako formu teambuildingu a podobně.
  2. Školení víme prodloužit (obvykle na 4 dny), abychom se mohli metodice věnovat podrobněji, nebo i zkrátit (obvykle na 2 dny) obvykle v případě, kdy jsme u studentů již realizovali jiné školící aktivity v minulosti.
  3. Flexibilně můžeme posouvat začátek a konec školení samostatně pro každý školicí den v závislisti od požadavků studentů (Standardně se školení realizují od 9:00 do 17:00).
  4. Při školeních požíváme jako příklady projekty z vlastní praxe studentů. Podstatně se tím zvyšuje pochopení problematiky.

10
Máme bohaté mezinárodní zkušenosti a podporu

Jsme pobočkou britské školící agentury CUPE, která realizuje školení PRINCE2 již téměř 20 let, poskytuje poradenství a řídí velké projekty.

V případě jakýchkoliv specifických požadavků se můžeme opřít o zkušenosti naší mateřské firmy CUPE z Velké Británie. S odborníky můžeme konzultovat jakýkoliv problém, ale můžeme i studovat archivovanou dokumentaci a získat tak neocenitelné zkušenosti z jiných projektů. Mateřská firma nám poskytuje i nástroje pro řízení projektů a expertízu. Můžeme také realizovat jakékoliv školení APMG, které má naše mateřská firma ve svém portfoliu. Tento vztah je zárukou pro naše klienty, že naše školení budou dosahovat vysokou mezinárodní úroveň a zároveň garantovat splnění jakýchkoli specifických požadavků.


Bezplatný webinář

Rychlé informace

Školení přes webináře

Jako první v České republice realizujeme školení PRINCE2 pře webináře. Realizujte školení z domova za bezkonkurenční cenu už dnes!

Exam Plus - zkouška Foundation

Zájemcům, kteří nemají čas účastnit se prezenční nebo webinárovej formy školení můžeme nabídnout zrychlené eLearning školení a zkoušku Foundation za výhodnou cenu.

Jsme PRINCE2 Profesionálové

Jako první v České republice máme certifikát PRINCE2 PROFESSIONAL, který dokazuje, že metodiku ovládáme nejen teoreticky, ale i prakticky.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál


Připravili jsme pro Vás druhé vydání dvojjazyč- ného manuálu "Základy metody projektového řízení PRINCE2". Manuál přináší všechny infrormace o metodice PRINCE2 a je vhodný i na školení PRINCE2 Foundation.

Číst víc