X
OPRAVDU CHCETE ODEJÍT?
Máte jakékoli otázky z oblasti školení a certifikace Projektového řízení
Pravidelně budeme pro vás vysílat bezplatné Webinaře na různá témata na kterých budete moci klást jakékoliv otázky. Kromě toho realizujeme i školení PRINCE2 formou webinářů.
Odpovíme na vaše otázkySlovníček pojmů PRINCE2

Předklad anglické terminologie do češtiny není vždy optimální a různí manažéři můžou mít jiné návrhy. Za překlady je odpovědná APMG spolu s českým "languge owner-em". Možná tvůrce překladů nějaký speciální úmysl, když navrhl překlad, jak je uváděn ve slovníku.

Abychom vám usnadnili orientaci v českých výrazech, nabízíme vám oficiální výrazy z metodiky (anglicky i česky), ale i termíny, které nejsou součástí glosáře APMG. Všechny nabízené výrazy můžete komentovat nebo navrhnout jejich lepší překlad do češtinyVidea na stránce  jsou zatím jenom ve slovenštině, proto vám nabízíme krátký anglicko-česko-slovenský slovník prekladů PRINCE2®.

 

Hledat ve slovníku

  Český výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [Všechny]

Anglický výraz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [Všechny]

Seznam výrazů:

PRINCE2 - Agilní metody - Agile methods
PRINCE2 - Akceptace - Acceptance
PRINCE2 - akceptace uživatelem - user acceptance
PRINCE2 - Akceptační kritéria - Acceptance criteria
PRINCE2 - Akceptovat (reakce na riziko) - Accept (risk response)
PRINCE2 - Aktivita - Activity
PRINCE2 - Balík Práce - Work Package
PRINCE2 - Baseline - Baseline
PRINCE2 - Baseline produkt řízení - Baseline management product
PRINCE2 - blízkost (rizika) - proximity (of risk)
PRINCE2 - časová tolerance - time tolerance
PRINCE2 - centrum excelence - centre of
PRINCE2 - Charta Projektu - Project Brief
PRINCE2 - Deník Projektového Manažera - Daily Log
PRINCE2 - dodavatel - supplier
PRINCE2 - Dohled - Assurance
PRINCE2 - Dokumentace o Nastavení Projektu - Project Initiation Documentation
PRINCE2 - dopad (rizika) - impact (of risk)
PRINCE2 - doporučení k ukončení projektu - closure recommendation
PRINCE2 - doporučení následných akcí - follow-on action recommendations
PRINCE2 - DSDM Atern - DSDM Atern
PRINCE2 - etapa - stage
PRINCE2 - etapa nastavení projektu - initiation stage
PRINCE2 - harmonogram - schedule
PRINCE2 - Hlavní Dodavatel - Senior Supplier
PRINCE2 - Hlavní Uživatel - Senior User
PRINCE2 - hranice tolerance rizik - risk tolerance line
PRINCE2 - kategorie reakce na riziko - risk response category
PRINCE2 - konfigurační položka - configuration item
PRINCE2 - kontrola kvality - quality control
PRINCE2 - kontrola řízená událostí - event-driven control
PRINCE2 - kontrolní bod - checkpoint
PRINCE2 - kontrolní seznam produktů - product checklist
PRINCE2 - kritéria kvality - quality criteria
PRINCE2 - kvalita - quality
PRINCE2 - manažerská etapa - management
PRINCE2 - manažerský produkt - management product
PRINCE2 - mandát projektu - project mandate
PRINCE2 - milník - milestone stage
PRINCE2 - míra ochoty riskovat - risk appetite
PRINCE2 - náhradní řešení (reakce na riziko) - fallback (risk response)
PRINCE2 - nápravné opatření - corrective action
PRINCE2 - nevýhoda - dis-benefit
PRINCE2 - nezbytné předpoklady (u plánu) - prerequisites (plan)
PRINCE2 - Obchodní Případ - Business Case
PRINCE2 - očekávání zákazníka na kvalitu - customer’s quality expectations
PRINCE2 - odborný produkt - specialist product
PRINCE2 - odchylka od specifikace - off-specification
PRINCE2 - odhad rizika - risk estimation
PRINCE2 - odmítnout (reakce na riziko) - reject (risk response)
PRINCE2 - odpovědná autorita - responsible authority
PRINCE2 - ohodnocení rizika - risk evaluation
PRINCE2 - omezení - constraints
PRINCE2 - omezit (reakce na riziko) - reduce (risk response)
PRINCE2 - otevřený bod - issue
PRINCE2 - oznámení o nastavení projektu - project initiation notification
PRINCE2 - oznámení o schválení zahájení - project authorization notification
PRINCE2 - oznámení o ukončení projektu - closure notification
PRINCE2 - plán - plan
PRINCE2 - Plán Etapy - Stage Plan
PRINCE2 - Plán Realizace Výjimky - Exception Plan
PRINCE2 - Plán Revize Přínosů - Benefits Review Plan
PRINCE2 - plánovací horizont - planning horizon
PRINCE2 - plánované ukončení - planned closure
PRINCE2 - Podpora Projektu - Project Support
PRINCE2 - Popis Produktu - Product Description
PRINCE2 - Popis Produktu Projektu - Project Product Description
PRINCE2 - popis role - role description
PRINCE2 - portfolio - portfolio
PRINCE2 - posouzení kvality - quality inspection
PRINCE2 - posouzení kvality - quality review
PRINCE2 - postup - procedure
PRINCE2 - posuzovatel - reviewer
PRINCE2 - pravděpodobnost - probability
PRINCE2 - pravidelná kontrola - time-driven control
PRINCE2 - Pravomoc, Oprávnění - Authority, Authorization
PRINCE2 - předání - handover
PRINCE2 - předčasné ukončení - premature closure
PRINCE2 - Předpoklad - Assumption
PRINCE2 - Přehled Kontroly Kvality - Quality Log
PRINCE2 - Přehled Získaných Poznatků - Lessons Log
PRINCE2 - přehledy - logs
PRINCE2 - přenést (reakce na riziko) - transfer (risk response)
PRINCE2 - PRINCE2 - PRINCE2
PRINCE2 - PRINCE2 princip - PRINCE2 principle
PRINCE2 - PRINCE2 project - PRINCE2 project
PRINCE2 - přínos - benefit
PRINCE2 - přizpůsobení - tailoring
PRINCE2 - problém/obava - problem/concern
PRINCE2 - proces - process
PRINCE2 - produkt - product
PRINCE2 - produkt projektu - project product
PRINCE2 - produktově-orientované plánování - product-based planning
PRINCE2 - produktový rozpad - product breakdown structure
PRINCE2 - profil rizik - risk profile
PRINCE2 - program - programme
PRINCE2 - projekt - project
PRINCE2 - projektová kancelář - project office
PRINCE2 - Projektový Dohled - Project Assurance
PRINCE2 - Projektový Manažer - Project Manager
PRINCE2 - Projektový Plán - Project Plan
PRINCE2 - projektový přístup - project approach
PRINCE2 - provozní a údržbová akceptace - operational and maintenance acceptance
PRINCE2 - reakce na riziko - risk response
PRINCE2 - Registr Kvality - Quality Register
PRINCE2 - Registr Otevřených Bodů - Issue Register
PRINCE2 - Registr Rizik - Risk Register
PRINCE2 - registry - registers
PRINCE2 - řešitel rizika - risk actionee
PRINCE2 - rezerva - contingency
PRINCE2 - řídicí tým projektu - project management team
PRINCE2 - řízení konfigurace - configuration management
PRINCE2 - řízení kvality - quality management
PRINCE2 - řízení projektu - project management
PRINCE2 - řízení rizik - risk management
PRINCE2 - riziko - risk
PRINCE2 - riziko v neošetřeném stavu - inherent risk
PRINCE2 - rozsah - scope
PRINCE2 - rozšířit (reakce na riziko) - enhance (risk response)
PRINCE2 - Schválení - Approval
PRINCE2 - Schvalující - Approver
PRINCE2 - Sponzor projektu - Executive
PRINCE2 - sponzor projektu - sponsor
PRINCE2 - spustit - trigger
PRINCE2 - standardy společnosti nebo programu - corporate or programme standards
PRINCE2 - strategie - strategy
PRINCE2 - Strategie Řízení Komunikace - Communication Management strategy
PRINCE2 - Strategie Řízení Konfigurace - Configuration Management Strategy
PRINCE2 - Strategie Řízení Kvality - Quality Management Strategy
PRINCE2 - Strategie Řízení Rizik - Risk Management Strategy
PRINCE2 - struktura řídícího týmu projektu - project management team structure
PRINCE2 - systém řízení konfigurace - configuration management system
PRINCE2 - systém řízení kvality (jakosti) - quality management system
PRINCE2 - technická etapa - technical stage
PRINCE2 - technika posouzení kvality - quality review technique
PRINCE2 - téma - theme
PRINCE2 - tolerance - tolerance
PRINCE2 - tolerance kvality - quality tolerance
PRINCE2 - tolerance nákladů - cost tolerance
PRINCE2 - tolerance rizika - risk tolerance
PRINCE2 - tolerance rozsahu - scope tolerance
PRINCE2 - Tranže - Tranche
PRINCE2 - tvůrce - producer
PRINCE2 - Týmový Manažer - Team Manager
PRINCE2 - Týmový Plán - Team Plan
PRINCE2 - usazení (PRINCE2) - embedding (PRINCE2)
PRINCE2 - uskutečnění přínosů - benefits tolerance
PRINCE2 - ústupek - concession
PRINCE2 - uživatel (é) - user(s)
PRINCE2 - varianta - variant
PRINCE2 - verze - version
PRINCE2 - vlastník rizika - risk owner
PRINCE2 - vodopádové metody - waterfall methods
PRINCE2 - vydání - release
PRINCE2 - Vyhnout se (reakce na riziko) - Avoid (risk response)
PRINCE2 - vyhodnocení výjimky - exception assessment
PRINCE2 - výjimka - exception
PRINCE2 - výkaz stavu produktů - product status account
PRINCE2 - Výkonnostní cíle - performance targets
PRINCE2 - výsledek - outcome
PRINCE2 - výstup - deliverable
PRINCE2 - výstup - output
PRINCE2 - využít (reakce na riziko) - exploit (risk response)
PRINCE2 - vývojový diagram produktu - product flow diagram
PRINCE2 - zahájení - start-up
PRINCE2 - zainteresovaná strana - stakeholder
PRINCE2 - zajištění kvality - quality assurance
PRINCE2 - zákazník - customer
PRINCE2 - Závěrečné Zhodnocení Etapy - End Stage Assessment
PRINCE2 - závislosti (plán) - dependencies (plan)
PRINCE2 - Záznam o Konfigurační Položce - Configuration Item Record
PRINCE2 - záznamy - records
PRINCE2 - záznamy kvality - quality records
PRINCE2 - zbytkové riziko - residual risk
PRINCE2 - životní cyklus projektu - project lifecycle
PRINCE2 - Změnová Komise - Change Authority
PRINCE2 - změnové řízení - change control
PRINCE2 - změnový požadavek - request for change
PRINCE2 - změnový rozpočet - change budget
PRINCE2 - Zodpovědný Vlastník Projektu - Senior Responsible Owner (SRO)
PRINCE2 - Zpráva o Otevřeném Bodu - Issue Report
PRINCE2 - Zpráva o Stavu Balíku Práce - Checkpoint Report
PRINCE2 - Zpráva o Stavu Etapy - Highlight Report
PRINCE2 - Zpráva o Ukončení Etapy - End Stage Report
PRINCE2 - Zpráva o Ukončení Projektu - End Project Report
PRINCE2 - Zpráva o Výjimce - Exception Report
PRINCE2 - Zpráva o Získaných Poznatcích - Lessons Report
PRINCE2 - zprávy - reports
PRINCE2 - způsob řízení (na úrovni organizace) - governance (corporate)
PRINCE2 - způsob řízení (na úrovni projektu) - governance (project)


Bezplatný webinář

Rychlé informace

Školení přes webináře

Jako první v České republice realizujeme školení PRINCE2 pře webináře. Realizujte školení z domova za bezkonkurenční cenu už dnes!

Exam Plus - zkouška Foundation

Zájemcům, kteří nemají čas účastnit se prezenční nebo webinárovej formy školení můžeme nabídnout zrychlené eLearning školení a zkoušku Foundation za výhodnou cenu.

Jsme PRINCE2 Profesionálové

Jako první v České republice máme certifikát PRINCE2 PROFESSIONAL, který dokazuje, že metodiku ovládáme nejen teoreticky, ale i prakticky.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál


Připravili jsme pro Vás druhé vydání dvojjazyč- ného manuálu "Základy metody projektového řízení PRINCE2". Manuál přináší všechny infrormace o metodice PRINCE2 a je vhodný i na školení PRINCE2 Foundation.

Číst víc